Ing. Miroslav Chalupský

Projektová činnost. Inženýrská činnost v pozemním stavitelství. Koordinátor BOZP na staveništi.