Muzeum technických hraček (Muzeum – expozice A)

Web
Velvary, Třebízského náměstí (Děkanský dvůr)
Brzy otevírá (v 10:00)

Muzeum technických hraček (Muzeum – expozice B)

Web
Velvary, náměstí Krále Vladislava 225
Brzy otevírá (v 10:00)

Škola starého tance (Taneční škola)

Praha - Nové Město, Vyšehradská 320/49 (Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích)