Katastrální pracoviště Kladno

Ctiborova 3091, Kladno-Kladno

Státní pozemkový úřad

náměstí 17. listopadu 2840, Kladno-Kladno